De kleur van het landbouwlandschap

Klik op een foto voor een kleurrijke kijk op het landschap van West-Friesland, Waterland of Drenthe


West-Friesland

Er zijn landschappen die echt een piekperiode kennen in hun seizoensuitingen. Het veenweidelandschap is bijvoorbeeld een echt 'lentelandschap'. Het gras spuit de grond uit, hele lappen worden rood en geel en de weidevogels produceren een tumult van jewelste. Na de eerste snede wordt het wat rustiger en als de koeien in het najaar eenmaal binnen zijn wordt het landschap stil. De tuinbouwlandschappen op de Westfriese klei zijn daarentegen meer herfstlandschappen. Pas dan zijn de velden helemaal gevuld met rode en witte kolen en zijn er volop oogstactiviteiten. Na Sinterklaas daalt de rust over het land en tot ver in het voorjaar liggen grove kluiten klei te wachten op wat komen gaat. Er zijn ook landschappen die niet echt een hoogtepunt en ook niet echt een dieptepunt in seizoensuitingen kennen, zoals het Drentse zandlandschap. Daar is het hele jaar door wel wat verloop in kleuren en vormen.

 


Waterland

Wat doen individuele landbouwbedrijven nou in het jaarverloop? De veranderingen gedurende het jaar op een akkerbouwbedrijf zijn uiteraard anders dan op een melkveebedrijf Maar zijn er ook verschillen tussen hetzelfde type bedrijven in een bepaalde streek, en zijn er verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven? Ja, die zijn er inderdaad. In Waterland bijvoorbeeld, blijken de meeste gangbaremelkveebedrijven niet mee te doen aan die lentekleuren. Veel graslanden zijn het hele jaar door groen, met hooguit een paar spatjes paardebloemgeel in april. In West-Friesland hangen de kleuren vooral af van de gewassen die geteeld worden. De ruime vruchtwisseling van biologische tuinders levert meer variatie en dynamiek dan de gespecialiseerde bloemkoolteelt. Maar behalve op de velden is er veel kleur mogelijk in perceelsranden, slootkanten, singels, bosjes en op de erven. Als die landschapselementen er tenminste zijn op bedrijven, en als ze goed beheerd worden. Wanneer je meer inzicht in die verschillen wilt krijgen, kun je doorlinken naar de gebiedspagina's.

 


Drenthe